top of page

Visie en missie

Eén op zes Vlaamse koppels ondervindt moeilijkheden om zwanger te worden. De oorzaak hiervan ligt vaak niet alleen aan de partners, maar ook aan omgevingsfactoren. Deze problemen laten frequent een emotionele impact achter op het koppel, zeker omdat ze meestal de oorzaak niet weten.

In de eerste plaats moet er meer seksuele voorlichting plaatsvinden in scholen. We merken maar al te vaak dat het bij een ‘verplicht nummertje’ blijft en enkel basisinformatie zoals SOA’s en het voorkomen van zwangerschappen aangehaald wordt. Informatie over vruchtbaarheid en factoren die de vruchtbaarheid beinvloeden mogen hier niet ontbreken. Daarom ontwikkelde KEN (Kinderwens ExpertiseNetwerk ) een uniek lespakket voor scholen en wil KEN de term ‘seksuele voorlichting’ ook vervangen door ‘seksuele en reproductieve voorlichting’. Op deze manier kunnen alle aspecten van voortplanting besproken worden. “Het is een én-én verhaal”: het vermijden van ongewenste zwangerschappen is belangrijk, maar ook het vermijden van onvruchtbaarheid.

Opmerkelijk is dat ook onze 18-plussers  vaak onvoldoende geïnformeerd blijken te zijn over hun eigen vruchtbaarheid.  Zo moet er meer aandacht gaan naar de voedings- en levensstijlgewoontes en moet er een vorm van verantwoordelijkheid opgenomen worden om de eigen kwetsbare vruchtbaarheid te leren beschermen.

Tot slot merken we ook op dat er te veel vertrouwen wordt gesteld in  voortplantingstechnieken en om deze reden leggen jonge vrouwen en mannen hun prioriteiten elders. Werk en dromen krijgen voorrang, wat maakt dat de leeftijd niet altijd meer even gunstig is om kinderen te krijgen. Dit ligt vooral aan de onwetendheid rond de vruchtbaarheid, waardoor de kinderwens uitgesteld wordt. Geassisteerde voorplanting wordt daarom de dag van vandaag nog teveel gezien als een sprookje, het is dé manier van voorplanting wanneer het je uitkomt, in plaats van een medische behandeling voor een medisch probleem. Eén van de dingen die we willen aantonen met dit project is dat het oké is, om op de ouderwetse manier, dit wat tijd te geven én het beter is wat vroeger te beginnen aan het realiseren van je kinderwens.

Met KEN je vruchtbaarheid werken we in de eerste plaats aan een preventieve gezondheidswinst in het belang van de toekomstige kinderen en hun ouders.

bottom of page