top of page

Gezonde levensstijl

Een goede levensstijl start best al 3 maanden voor de bevruchting. Vermits men niet op voorhand weet wanneer men zwanger zal worden, betekent dit dat men best al een goede levensstijl hanteert vanaf het moment dat men stopt met anticonceptie.

Ook voor toekomstige vaders is een goede levensstijl vanaf dit moment van groot belang, aangezien deze levensstijl invloed heeft op de aanmaak en kwaliteit van zaadcellen.

Roken

De invloed van roken op de zwangerschap is het best bestudeerd. Er is een duidelijk verband tussen roken en de kans op bevruchting, de duur van de zwangerschap, het geboortegewicht en risico dat de pasgeborene op latere leeftijd met aandoeningen kampt. Zo is er bijvoorbeeld een significant verband bewezen tussen roken en de kans op astma bij het ongeboren kind. In ons land blijft 10 procent van de zwangere vrouwen roken tijdens de zwangerschap. Het percentage vaders dat dat doet, is nog hoger.

Gewicht

Overgewicht (BMI>25) heeft een negatieve invloed op je vruchtbaarheid. Bij overgewicht kan 5-10% vermageren voor je aan kinderen begint, je kans op een zwangerschap aanzienlijk verbeteren.

Ook ondergewicht (BMI<20) geeft een verminderde vruchtbaarheid door problemen met de eisprong.

Alcohol

Ook alcohol dient best geweerd te worden in de preconceptionele periode. In wetenschappelijke kringen groeit de overtuiging dat vrouwen ook tijdens de zwangerschap alcohol volledig moeten weren. Alcoholgebruik volgt kort achter roken wat het risicogehalte betreft. Alcohol vermindert niet alleen de vruchtbaarheid, zowel bij de vrouw als bij de man, maar heeft ook een nadelig effect op de baby. Er is meer kans op vroeggeboorte, laag geboortegewicht, hersenschade  (met denk-, leer- en gedragsproblemen tot gevolg) en allerlei stoornissen in de lichamelijke ontwikkeling van het kind. Wanneer meerdere kenmerken hiervan aanwezig zijn, spreekt men van het Foetaal Alcohol Syndroom. Het is nog niet duidelijk vanaf hoeveel glazen alcohol er problemen kunnen ontstaan, waardoor aangeraden wordt helemaal geen alcohol te verbruiken tijdens de zwangerschap, en liefst zelfs vanaf het moment dat je zwanger wil worden.

lode.png

Het is zowel voor jongens als meisjes belangrijk om je levensstijl  tijdig aan te passen.

Hiermee bescherm je je algemene gezondheid en vruchtbaarheid.
Het gaat hierbij niet alleen over niet roken of geen alcohol drinken, maar ook over gevarieerd en gezond eten.

Dit is ook belangrijk voor de gezondheid
van je toekomstige kind.

Prof. dr. Lode Godderis

Hoogleraar aan het Centrum Omgeving en Gezondheid van de KU Leuven en oprichter en voorzitter van het Kinderwens Expertisenetwerk. 

Beweging

Regelmatige beweging komt onze fysieke en mentale gezondheid ten goede en is bevorderlijk voor de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen en de gezondheid van hun toekomstige kind.

Aangeraden wordt om 5 dagen per week minstens 30 minuten matig intensief te bewegen en 2 tot 3 keer per week een krachttraining in te bouwen.

In deze video legt Prof. dr. Dominique Hansen het verband tussen beweging en vruchtbaarheid uit.

>>>

Dominique Hansen.jpg

Ik ondersteun dit project omdat we weten dat bepaalde risicofactoren gelinkt zijn aan verminderde vruchtbaarheid.

Gezond eten en veel bewegen zijn cruciaal. 

Voldoende beweging en sport zorgt voor een betere controle van lichaamsgewicht, suiker en bloeddruk. En dit verlaagt de kans op complicaties bij een toekomstige zwangerschap.

Prof. dr. Dominique Hansen

Hoogleraar aan de UHasselt en onderzoeker op de dienst cardiologie van het Jessaziekenhuis

Voeding

Een optimale groei en rijping van zaadcellen en eicellen is afhankelijk van wat de aanstaande vader en moeder eten en drinken. Gezonde voeding helpt mee zorgen voor zaadcellen en eicellen van goede kwaliteit, met weinig DNA-schade en zo de vruchtbaarheid verbeteren en de kansen verhogen op een gezonde zwangerschap en een baby in goede gezondheid.

 

Deze video helpt je op weg naar een gezond en vruchtbaar voedingspatroon.

>>>

Cartoon vruchtbaarheid en gezondheid.jpg
bottom of page